توضیحات کاره

من مدرس آموزش زیبانویسی با خودکار هستم . آموزش خط تحریری (نستعلیق با خودکار) 1،2،3،4 ، آموزش عددنویسی ، قوانین نوشتاری ، شدت و ضعف و شکسته نویسی.

سالهاست آموزش میدم و حدود یکسال و چندماه هست که فیلمهای آموزشی تهیه کردم در چند دوره تقسیم بندی شده که هر دوره شامل ده درس هست .

هر دوره شامل دو بخش میباشد : بخش اول توضیحات دقیق با زبان ساده و قابل فهم و بخش دوم تمرینات و سرمشق های مربوط به هردرس ، مطالب بسیار کامل هست.  در فیلم ها رسم الخط حروف و کلمات کامل توسط استاد اجرا میشه و استاد کامل در فیلم توضیحات درس ها رو بیان میکنند و درواقع شما با این فیلمها استاد رو در کنار خودتون دارید.

 تمام سنین میتونند ازین فیلمها استفاده کنند و خوشنویسی با خودکار را براحتی یاد بگیرند.

و همچنین سفارشات خوشنویسی هم میپذیرم که کار اصل ارائه میشه.

هرجلسه یک درس آموزش داده میشود . هر درس رو در یک فیلم حدود ده دقیقه ای آموزش میدم ، که از حروف و پایه شروع به آموزش میکنم بطور مفصل ؛

رسم الخط حروف ؛ اتصالات حروف ، قانون های نوشتاری مثل قانون حروف جیمی ، قانون کاف گاف و... انواع اتصالات حرف میم ، اتصالات حرف عین غین و... قانون های دندانه افراشته و توضیحات کامل شدت و ضعف آموزش داده میشود.

 

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

ارائه فیلمهای آموزشی

هرجلسه یک درس آموزش داده میشود . هر درس رو در یک فیلم حدود ده دقیقه ای آموزش میدم ، که از حروف و پایه شروع به آموزش میکنم بطور مفصل ؛

رسم الخط حروف ؛ اتصالات حروف ، قانون های نوشتاری مثل قانون حروف جیمی ، قانون کاف گاف و... انواع اتصالات حرف میم ، اتصالات حرف عین غین و... قانون های دندانه افراشته و توضیحات کامل شدت و ضعف آموزش داده میشود.

 

 

    انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.

    سایر کاره های ArezuMoradii