توضیحات کاره

توانایی کانفیگ ویندوز سرور

2008

2012

توانایی کانفیگ سیستم عامل های مبتنی بر لینوکس

اوبنتو

سنتوس

رد هت و...

توانایی کانفیگ وب سرویس

nginx

apache

litespeed

و...

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

توانایی کانفیگ ویندوز سرور

2008

2012

توانایی کانفیگ سیستم عامل های مبتنی بر لینوکس

اوبنتو

سنتوس

رد هت و...

توانایی کانفیگ وب سرویس

nginx

apache

litespeed

و...

    مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

    فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
    ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

    سایر کاره های علی ریسی