توضیحات کاره

دارای سابقه شبیه سازی انواع مدارات الکتریکی با انواع روش ها و موتور های DC و آسنکرون و سنکرون و ژنراتور سنکرون و ترانسفورماتور ها و ... در محیط سیمولینک متلب می باشم.

نحوه شبیه سازی و داده ها خروجی و همچنین نمودار های خروجی مطابق با در خواست شما خواهد بود.

همچنین توانایی تحلیل خروجی های برنامه را دارا هستم و در صورت نیاز این خواسته قابل انجام است و به صورت فایل Pdf برای شما ارسال خواهد شد.

 • البته باتوجه به تعداد تحلیل ها بر قیمت شبیه سازی ها افزوده خواهد شد که هر تحلیل 5 درصد بر قیمت اضافه می کند.

قیمت شبیه سازی ها به شرح زیر می باشد:

1. مدارات الکتریکی: با توجه به پیچیدگی مدار از 30 هزار تومان شروع می شود.

2. موتور آسنکرون: 35 هزار تومان

3. ترانسفورماتور قدرت: 40 هزار تومان

4. موتور سنکرون: 60 هزار تومان

5. ژنراتور سنکرون: 80 هزار تومان

همچنین در صورت نیاز می توانم گزارش کار انجام شده را برای پروژه مدنظر ایجاد کنم که قیمت آن با توجه به پیچیدگی از 15 هزار تومان شروع می شود.

 • لازم به ذکر است که پروژه ها در نسخه 2015 متلب انجام می شود.

مشتری بعد از انجام سفارش، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:

 

فایل های ارائه شده:

 1. فایل شبیه سازی در محیط سیمولینک متلب
 2. فایل Pdf تحلیل داده ها در صورت سفارش
 3. فایل Pdf گزارش کار در صورت سفارش

  مرور جزئیات و ثبت درخواست پروژه اختصاصی

  فروشنده‌ی این کاره به مرخصی رفته است.
  ثبت سفارش برای این کاره فقط از طریق پروژه اختصاصی ممکن است.

  سایر کاره های AliEmami1996