bhr1360-38
100% نظر مثبت
از 2 سفارش

پروفایل « Petus Irani »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 3 سال و 5 ماه و 21 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

تجربه چندین کارآفرینی اینترنتی و غیر اینترنتی
ویراستاری حرفه ای

کاره های برتر « Petus Irani »

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

bhr1360-38
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی