amirhosein.ghazi-32
100% نظر مثبت
از 55 سفارش
5% نرخ لغو فروش ها
8% نرخ لغو خرید ها

پروفایل « سبز روشن »

  •   از اصفهان
  •   میانگین زمان پاسخ‌گویی : 5 ساعت
  •   عضویت در انجام میدم : 3 سال و 5 ماه و 10 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

آموزش توسعه ی مهارت های فردی

سایر کاره های «سبز روشن»

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

amirhosein.ghazi-32
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی