amir94
100% نظر مثبت
از 3 سفارش
فروشی را لغو نکرده
100% نرخ لغو خرید ها

پروفایل « پرواز »

  •   از خراسان شمالی
  •   میانگین زمان پاسخ‌گویی : 1 ساعت
  •   عضویت در انجام میدم : 2 سال 24 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : ۲ هفته پیش
  •   تاکنون این کاربر 1 گلایه دریافت کرده‌است. گلایه از این کاربر

ما دور هم جمع شدیم تا شما رو به گونه ای متفاوت تر به موفقیت برسونیم
ما میتونیم ایده های نو وجالب در راستای کاری شما بدیم تا در جایگاه خود بدرخشید .
در کنار شما خواهیم بود ...

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

amir94
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی