alireza75gh
100% نظر مثبت
از 1 سفارش

پروفایل « Alireza »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 1 سال و 9 ماه و 20 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
مصورسازی داده، تحلیل داده و داده کاوی
تحلیل های مربوط به بازار و کسب و کار

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

alireza75gh
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی