active4
100% نظر مثبت
از 3 سفارش
25% نرخ لغو فروش ها
خریدی را لغو نکرده

پروفایل « active4 »

  •   از تهران
  •   عضویت در انجام میدم : 3 سال و 2 ماه و 25 روز پیش
  •   آخرین فعالیت در سایت : خیلی وقت پیش!
  •   گلایه از این کاربر

من امیرحسین بساطی 29 ساله استاد زبان خارجه و دارای کارشناسی کامپیوتر و حسابداری هستم ،و در این زمینه ها میتوانم راهنمایی کنم .

پروژه اختصاصی خود را درخواست کنید

active4
من میتونم پروژه اختصاصی شما را هم انجام دهم.
درخواست پروژه اختصاصی