توضیحات کاره

صفحه آرایی با ایندیزاین

سفارش کاره‌ی پایه: 10 صفحه تایپ (10 هزار تومان)

برای خدمات اضافی به افزودنی های فوق العاده ی این کاره توجه کنید.

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

صفحه آرایی تا 10 صفحه +1 روز +10000 تومان
تایپ هر صفحه اضافه   +500 تومان
صفحه آرایی و تایپ به ازای هر 5 صفحه اضافی +1 روز +2500 تومان

نظرات برخی از مشتریان

1
0
loading

سایر کاربرانی که به این کاره علاقه داشتند، این کاره‌ها را نیز پسندیده‌اند :

loading